Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn.: „Badanie sprawozdania finansowego Muzeum w Lewkowie za rok 2021 i 2022”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn.: „Badanie sprawozdania finansowego Muzeum w Lewkowie za rok 2021 i 2022”

2021-09-20

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok, zakończone sporządzeniem pisemnych opinii wraz z raportami (w dwóch egzemplarzach) w szczególności o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową oraz wynik finansowy instytucji. W razie konieczności w ramach usługi należy wziąć pod uwagę udział biegłego rewidenta w posiedzeniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2021 i 2022 rok celem złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. Sprawozdanie dotyczy Muzeum w Lewkowie, dla którego organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Wybrana oferta będzie podstawą zawarcia umowy. Miejscem badania jest siedziba Muzeum w Lewkowie. Koszty dojazdu i diet biegłego rewidenta pokrywa oferent.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum w Lewkowie
Data utworzenia:2021-09-20
Data publikacji:2021-09-20
Osoba sporządzająca dokument:K.Pluta
Osoba wprowadzająca dokument:K.Pluta
Liczba odwiedzin:2187