Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa wyposażenia meblowego i ekspozycyjnego do Muzeum w Lewkowie - Zespołu Pałacowo-Parkowego 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia meblowego i ekspozycyjnego na potrzeby Muzeum w Lewkowie - Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020. Zakres zamówienia obejmuje zakup, dostawę wyposażenia meblowego i ekspozycyjnego, w tym: mebli, wyposażenia dla potrzeb ekspozycji, sprzętu AGD, rolet, zasłon. Wyposażenie przewidziano dla w/w obiektów Muzeum w Lewkowie: - Pałac - Oficyna Zachodnia - Kompleks przy Wozowni. Zamówienie obejmuje również rozmieszczenie i instalację wyposażenia w miejscu przeznaczenia oraz utylizację opakowań i materiałów nieprzydatnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres do wykonania zawarto w załączniku nr 6 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (dalej jako OPZ) wraz z załącznikami.