Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dostawa wyposażenia meblowego i ekspozycyjnego do Muzeum w Lewkowie - Zespołu Pałacowo Parkowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 kwietnia 2021

Link do BZP

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa wyposażenia meblowego i ekspozycyjnego do Muzeum w Lewkowie - Zespołu Pałacowo-Parkowego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy

1.2.) Oddział zamawiającego: Muzeum w Lewkowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367438166

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kwiatkowska 6c

1.4.2.) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

1.4.3.) Kod pocztowy: 63-410

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: +48 627338792

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: info@muzeumwlewkowie.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumwlewkowie.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Muzeum-Zespół Pałacowo Parkowy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030024

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00021618/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-04-14 10:00

Po zmianie:
2021-04-21 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-04-14 10:15

Po zmianie:
2021-04-21 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2021-05-13

Po zmianie:
2021-05-20

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum w Lekowie
Data utworzenia:2021-04-09
Data publikacji:2021-04-09
Osoba sporządzająca dokument:K.Pluta
Osoba wprowadzająca dokument:K.Pluta
Liczba odwiedzin:3579

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-04-21 13:55:17K.PlutaOpublikowano załącznik z informacją z otwarcia ofertOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dostawa wyposażenia meblowego i ekspozycyjnego do Muzeum w Lewkowie - Zespołu Pałacowo Parkowego
2021-04-21 09:22:07K.PlutaDodano informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówieniaOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dostawa wyposażenia meblowego i ekspozycyjnego do Muzeum w Lewkowie - Zespołu Pałacowo Parkowego
2021-04-16 16:41:33K.PlutaDodano wyjaśnienia do przetarguOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dostawa wyposażenia meblowego i ekspozycyjnego do Muzeum w Lewkowie - Zespołu Pałacowo Parkowego
2021-04-09 18:54:17K.PlutaDodano dokumentację przetargową po korekcieOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dostawa wyposażenia meblowego i ekspozycyjnego do Muzeum w Lewkowie - Zespołu Pałacowo Parkowego