Informacja z otwarcia ofert

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2018

Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie – roboty budowlane.

 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020.

 

Lewków, dnia 21.05.2018r.

Nr ref. zamówienia: KRiM/L/5/2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFET

 

Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie – roboty budowlane.

 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020.

 

Lewków, dnia 21.05.2018r.

Nr ref. zamówienia: KRiM/L/5/2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFET

Zamawiający – Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy, Lewków, ul. Kwiatkowska 6c,
63-410 Ostrów Wielkopolski, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp informuje, że w w/w postępowaniu do dnia 22 maja 2018r. do godziny 10:00, złożone zostały następujące oferty:

Nr oferty Wykonawca Cena brutto  

 

Okres Rękojmi za Wady oraz Gwarancji Jakości

 

1. RESTAURO Sp. z o.o.

 

ul. Wola Zamkowa 6

87-100 Toruń

25 308 574,20 5 lat
2. Partner Firma Budowlana Sp. z o.o.

 

Topola Mała

ul. Odolanowska 45

63-400 Ostrów Wielkopolski

32 154 852,69 5 lat
3. Zakład Budowlano-Remontowy

 

„BUDREM” Sp. z o.o.

ul. Poznańska 87

63-400 Ostrów Wielkopolski

27 001 508,67 5 lat

 

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie Zamawiającego, 21 maja 2018r. o godz. 10:15.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia: 19 606 267,49 zł


Dokumenty:

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum w Lekowie
Data utworzenia:2018-05-22
Data publikacji:2018-05-22
Osoba sporządzająca dokument:K.Pluta
Osoba wprowadzająca dokument:K.Pluta
Liczba odwiedzin:1357